WhatsApp för Mac stöder bild-i-bild videouppspelning

WhatsApp Desktop for Mac stöder den nyligen släppt version 0.3.1850 bild-i Bildvisning av videor. Appen är gratis i Mac App Store.

Bild-i-bild i det här fallet innebär att du kan börja spela i ett separat fönster genom att klicka på ikonen. Det nya videofönstret glider sedan över WhatsApp-fönstret, du kan flytta fönstret och byta till andra delar av appen medan du tittar på det. Det är inte möjligt att placera bild-i-bild-fönstret utanför WhatsApp programmet att använda, till exempel, medan du tittar en annan app.

Whatsapp Mac Bild-i-bild Video

WhatsApp Desktop för Mac är i grunden WhatsApp webbvisning packad i en app. För att kunna använda den krävs en anslutning till en version av WhatsApp som är aktiv på en mobiltelefon.